Preventiemaatregelen op Zaventem tegen vogelgriep

Fred.

Administrator
Forumleiding
Travel Advisor
BIAC, de uitbater van de luchthaven van Zaventem, en de interministeriële werkgroep influenza hebben maatregelen genomen die moeten voorkomen dat vogelgriep in ons land opduikt. Ze zijn sinds enkele dagen van kracht.

Zaventem_pierA.jpg


Passagiers die uit risicogebieden zoals Turkije komen, tijdens de vlucht naar ons land specifieke griepsymptomen vertonen (hoest, koorts) en recentelijk in aanraking kwamen met potentieel besmet gevogelte, worden bij aankomst onmiddellijk gescheiden van de andere passagiers en onderzocht door een luchthavengeneesheer. De bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd opmerkzaam te zijn voor zieke passagiers.

Verdachte passagiers geïsoleerd
Als de arts vermoedt dat de passagier een mogelijke drager is van het vogelgriepvirus, wordt hij geïsoleerd in het medisch centrum van de luchthaven en naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel overgebracht voor verdere observatie en behandeling.

Indien testen uitwijzen dat de passagier daadwerkelijk besmet is met vogelgriep, zullen de medereizigers daarover geïnformeerd worden. Daarom moeten alle passagiers aan boord een formulier invullen met hun naam- en adresgegevens.

Luchthavenarts
"Gezien de symptomen sterk overeenkomen met die van een gewone griep of andere frequent voorkomende luchtwegeninfecties valt te verwachten dat de volgende dagen een aantal aankomende reizigers doorgestuurd worden naar de luchthavenarts voor een eerste onderzoek. De praktische toepassing van deze preventieve maatregelen kan voor enig ongemak zorgen", zegt BIAC.

De maatregelen gelden in theorie ook voor de luchthavens van Charleroi, Antwerpen, Oostende en Luik, maar gezien er daar op dit ogenblik geen vluchten uit risicogebieden aankomen, hoeven ze nog niet te worden toegepast, zegt Jan Van der Cruysse van BIAC. BIAC herinnert er wel aan dat de ziekte momenteel alleen overdraagbaar is van dier op dier en van dier op mens, en dat er geen gevallen bekend zijn van besmetting van mens tot mens.

Geen negatief reisadvies
De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken geeft voorlopig geen negatief advies voor het reizen naar de risicogebieden. Wel zijn een aantal voorzorgsmaatregelen aan te raden. Zo wordt elk direct contact met gevogelte best vermeden, in het bijzonder op plaatsen waar veel gevogelte samengebracht wordt zoals vogelmarkten en kwekerijen. Verder is een goede handhygiëne nodig, dat wil zeggen de handen regelmatig grondig wassen met water en zeep.

Het vogelgriepvirus is niet bestand tegen vrij hoge temperaturen. Degelijk bereid en verwarmd voedsel houdt dus geen gevaar in. Import van gevogelte uit risicogebieden is strikt verboden. Wie binnen de tien dagen na het bezoek aan een risicogebied symptomen van griep ontwikkelt, moet absoluut contact opnemen met zijn huisarts.

bron : Het Laatste Nieuws
 
Bovenaan