Regels!!!

Status
Niet open voor verdere reacties.

Fred.

Administrator
Forumleiding
Travel Advisor
Forum Regels

Registratie op dit forum is gratis! We vragen je wel om je aan de regels te houden en het beleid hieronder strikt te volgen. Als je met deze voorwaarden akkoord gaat, vink dan het selectievakje voor 'Ik ga akkoord met de voorwaarden & regels en het privacybeleid.' aan en druk op de 'Aanmelden' knop. Als je de registratie wilt annuleren, klik dan hier om terug te keren naar de forum index.

Hoewel de beheerders en de moderatoren van reisforum.net zullen proberen om alle laakbare berichten uit dit forum te weren, het is voor ons onmogelijk om alle berichten te bekijken. Alle berichten komen voor rekening van de auteurs ervan, en geen van de eigenaren van reisforum.net kunnen voor de inhoud van berichten verantwoordelijk worden gehouden.

Door met deze regels akkoord te gaan, garandeer je dat je geen berichten zult plaatsen die obsceen, grof, seksueel getint, haatdragend of dreigend zijn, of anderszins in strijd met de wet.

De eigenaren van reisforum.net behouden zich het recht voor om welke reden dan ook discussies te verwijderen, te wijzigen, te verplaatsen te sluiten of anonimiseren.

reisforum.net maakt gebruik van de atvertentiemogelijkheden van Google. Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op reisforum.netweer te geven.

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op reisforum.net
Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door Frederic Decoster.
Door gebruik van deze website aanvaardt U die gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe na te leven.
reisforum.net kan, op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt.
reisforum.net gaat als dus danig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de producten of diensten die op of via haar website worden aangeboden.
Zij garandeert evenmin de correctheid van de informatie die op haar site voorkomt of via die website wordt aangeboden.
reisforum.net heeft het recht de informatie op ieder ogenblik te veranderen zonder gebruikers hierover op voorhand op de hoogte te moeten brengen.

Hyperlinks

Indien via reisforum.net links tot stand worden gebracht met andere sites -rechtsreeks of via zoekmotoren- is reisforum.net niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites.
reisforum.net heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites.
Eenieder die gebruikt maakt van deze zoekmotoren dient er zich bewust van te zijn dat internet informatie kan bevatten die onwettelijk, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat reisforum.net geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op gebeurlijk onwettelijke, onrechtmatige of schadelijke informatie die via internet wordt verspreid (Gebruikscode: Onwettige en/of schadelijke inhoud).
reisforum.net kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op haar site.
Berichten die als doel hebben voor jou site reclame te maken zijn niet toegestaan en worden automatisch geblokkeerd en verwijderd.
We zullen ook streng optreden tegen gebruikers die met eerste of één van hun eerste bericht(en) hun website willen promoten door links te plaatsen en verder nooit meer iets laten horen.

Reisgenoten

Het is niet toegestaan om als organisator (beroepsmatig) van de reis extra leden te vergaren in het reisgenoten forum. Deze pogingen zullen onmiddellijk worden verwijderd. Bij herhaling volgt een ban.

Dubbele Topics

Dubbele Topics van dezelfde persoon of met dezelfde inhoud worden niet teoegestaan deze worden direct verwijderd, dus doe geen moeite.
Ook in de verschillende forums worden deze niet toegestaan.

Overmatig Kleurgebruik & Grote lettertype

Het is niet toegestaan u volledig bericht in kleur of grote lettertype te plaatsen.
Als wij constateren dat een gebruiker na herhaaldelijke verwittiging steeds nog overmatig kleurgebruik of grote lettertypen gebruikt dan wordt deze gebruiker zonder waarschuwing verbannen van het forum.
Het is geen probleem als je met kleurtjes of grote/kleine of andere lettertype iets wil aantonen.
Enkele woordjes in kleur is geen probleem, Maar zorg er voor dat beperkt blijft en nut heeft.

Upload Systeem

Bij misbruik van het upload systeem zal er actie ondernomen worden.
reisforum.net is niet aansprakelijk voor de foto's die door de leden zijn geupload.
reisforum.net heeft immers geen enkele controle over de geuploade foto's, de inhoud of over andere kenmerken van deze foto's.

Enquêtes

Mag ik een enquête posten op het forum?
Een enquête posten is enkel toegestaan in het algemeen forum.
In enquêtes die gepost worden op het forum mag geen reclame gemaakt worden. De enquete mag ook niet over specifieke merken, hotels, hostels, b&b of Campings gaan.

Wijzigingen in de voorwaarden

Let op! - reisforum.net behoudt zich het recht naar eigen inzicht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving regels te wijzigen door aangepaste voorwaarden op de website te publiceren.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om periodiek te controleren of we wijzigingen hebben aangebracht in de gebruiksvoorwaarden.
Als u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden of in andere bepalingen zijn gepubliceerd, houdt dit in dat u instemt met de wijzigingen.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan onder de geldende wetgeving, bent u ervan op de hoogte en stemt u ermee in dat reisforum.net voor deze site niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enigerlei vorm van rechtstreekse of indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, gevolgschade, schade voortvloeiend uit schadevergoeding of enige andere soort schade die verband houdt met of voortvloeit uit het gebruiken of het niet kunnen gebruiken van deze website of een andere website die u bereikt via een link vanaf deze website.

Verkoop van geneesmiddelen.

Het is verboden enige vorm van geneesmiddelen (pillen, malariatabletten, e.d) te verkopen of aan te vragen via het forum.
Alle berichten hierover worden dan ook onmiddellijk verwijderd.

Enkele regels in verband met Adverteren.

- Adverteren is NIET toegestaan op het forum, Deze berichten worden dus ook direct verwijderd.
- Adverteren kan via google Adwords.
- Er is ook een mogelijkheid om een link of banner te plaatsen. (betalend of tegenprestatie)

Je kan ons altijd contacteren voor meer informatie.

Handel via het Forum

Handel via het forum of een poging tot handelen via het forum, Conversatie (Privé bericht) is verboden en zal leiden tot een Ban. Wij zullen hier strikt op toekijken en maatregelen treffen. U bent gewaarschuwd!

Spam

Wij toleren geen enkel vorm van SPAM of berichten naar andere gebruikers die dat niet op prijs stellen.
Elke gebruiker die wordt betrapt op het spammen van andere gebruikers wordt zonder enig bericht verbannen van het forum.
Ook het versturen van aanbiedingen via PM of email zal worden gezien als SPAM.

Privacy

We doen er alles aan om u privacy te waarborgen.
We raden aan om geen privé gegevens op het forum te plaatsen, dat kan via een conversatie doen. Deze zijn altijd privé. Daarvoor moet je wel registreren en ingelogd zijn.
Als je toch privé gegevens gepost hebt en die graag verwijderd wil kan je ons contacteren en dan verwijderen we de privé gegevens.
Hier kan ons Privacybeleid en Cookie gebruik raadplagen.
 
Laatst bewerkt:
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan