Reis naar Costa Rica vanuit Schiphol naar Miami

davidloncke

New Member
In juli reis ik voor één maand naar Costa Rica, via Miami. Op het reisbureau wist men mij te vertellen dat ik daarvoor geen visum nodig heb om een overstap te maken in Miami. Een "gedigitaliseerd paspoort" zou voldoende zijn. Nu laat ik mij hier vandaag vertellen dat ik zonder visum zelfs niet zal kunnen vertrekken van uit Schiphol?! Het visum is niet zozeer voor Costa Rica, want daarvan weet ik dat ik geen visum en zelfs geen toeristenkaart nodig heb. Heeft iemand daar ervaring mee?
 

Fred.

Administrator
Forumleiding
Travel Advisor
Ik dacht dat je met een digitaal paspoort geen visum meer nodig had. Maar misschien is het anders als je in Nederland vertrekt.

Ik probeer even wat meer informatie te zoeken.
 

Fred.

Administrator
Forumleiding
Travel Advisor
Belangrijk bericht voor Belgen !

Indien u na 15 mei 2003 naar de Verenigde Staten wilt reizen onder het "visa waiver programme" dient u over een gedigitaliseerd paspoort te beschikken. Deze herkent u aan de barcode onderaan de pagina met de foto van de houder.

Het nieuwe gedigitaliseerd paspoort heeft een machineleesbare zone en wordt uitgereikt sinds 15 maart 2001. De machineleesbare zone is een strook letters en merktekens die zich bevindt onderaan de foto aan de zijkant van bladzijde van het paspoort met de identiteitsgegevens. Nieuwe paspoorten bevatten andere beveiligingstechnieken, waaronder een kopie van de foto gemaakt op basis van microperforaties. Deze revolutionaire techniek, die voorlopig enkel slechts in België wordt toegepast, maakt de nieuwe paspoorten tot de best beveiligde ter wereld.

Het gedigitaliseerd paspoort wordt door de Belgische staat uitgegeven en moet u op het gemeentehuis van uw woonplaats aanvragen. Belgische Staatsburgers in bezit van een geldig NIET gedigitaliseerd paspoort opgemaakt vóór de introductie van de nieuwe versie, mogen het nog steeds gebruiken maar zijn verplicht om voor reizen vanaf 15 mei 2003 een NON-IMMIGRATIONVISUM aan te vragen. Afspraken voor visa kunnen gemaakt worden via een geautomatiseerd telefoonsysteem op het nummer 0903-99980 en meer informatie kan u vinden op http://www.usembassy.be/

Wij raden u aan om eenvoudigweg een nieuw paspoort aan te vragen, dit is minder omslachtig dan een Visum verkrijgen:
* Afspraak maken
* U naar de ambassade begeven voor een interview met soms lange wachttijden
* Bij de immigratie ook nog eens extra vragen moeten beantwoorden

Een nieuw paspoort zal goedkoper zijn dan het verkrijgen van het visum :
* Afspraak via betalend telefoon nummer (1,1155 € (45Bef) / per minuut)
* 100 Euro (minimum) voor Visum

Voor meer info Deze nieuwe regeling gaat in vanaf 15 mei 2003.

En verder moeten volgende categorieën van reizigers ALTIJD een visum aanvragen :
- studenten (ook voor korte periodes en uitwisselingsprogramma's)
- wie gaat werken in de USA (ook au-pairs) -boordpersoneel vliegtuigen en schepen -journalisten -verloofden -voor een langer verblijf.


Op ik lees nog even verder op de site usembassy.be daar staat alle info.
 

Fred.

Administrator
Forumleiding
Travel Advisor
kijk hier maar eens...
Daar kan zien aan welke vereisten je moet voldoen.

http://www.usembassy.be/nl/nl.travelinfo.htm
http://www.usembassy.be/nl/nlconsul/nlnonimmi/nl.viswaiver.htm

Biometrische paspoorten vereist


In de Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act heeft het Amerikaanse Congress het volgende voorgeschreven : ten laatste op 26 oktober 2004 moeten alle landen die deelnemen aan het Programma voor Visumontheffing een programma ontwikkeld hebben om in hun paspoorten biometrische gegevens in te voeren, die voldoen aan de normen van de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO). Deze deadline voor biometrische vereisten werd nu uitgesteld tot 26 oktober 2005. Personen die naar de Verenigde Staten reizen en hierbij wensen gebruik te maken van het 'Visa Waiver Program', in het bezit van een paspoort, uitgegeven vanaf 26 oktober 2005 en zonder biometrische gegevens, moeten dus vooraf een niet-immigratievisum aanvragen in de Amerikaanse Ambassade te Brussel.

Dit uitstel van de vereiste voor biometrische gegevens verandert niets aan de vereiste voor burgers van alle landen die deelnemen aan het Visa Waiver Programma en die naar de V.S. reizen onder het Visa Waiver Programma, om vanaf 26 oktober 2004 in het bezit te zijn van een individueel, machineleesbaar paspoort . Vanaf 26 oktober 2004 moeten personen die reizen onder het Visa Waiver Programma en die in het bezit zijn van een niet machinaal leesbaar paspoort, vooraf een niet-immigratievisum aanvragen in de Amerikaanse Ambassade te Brussel.US-VISIT Program


In het kader van de vrijwaring van de nationale veiligheid zal het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Department of Homeland Security) vanaf ongeveer 30 september 2004 reizigers die gebruik maken van het Visa Waiver Programma (Programma voor Visumontheffing) opnemen in het US-VISIT Programma bij hun aankomst in een Amerikaanse luchthaven of zeehaven. Het US-VISIT Programma ging van start op 5 januari 2004 voor reizigers met een visum en zal dus uitgebreid worden naar personen die reizen onder het Visa Waiver Programma. Dit houdt in dat bij aankomst in de V.S. een digitale foto genomen wordt van de reiziger, evenals electronische vingerafdrukken van de twee wijsvingers. Deze procedure zal de aankomstformaliteiten slechts met gemiddeld 15 seconden verlengen.

Het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid test ook een alternatief om het vertrek uit de V.S. van elke reiziger te registeren. In de luchthavens en zeehavens zullen geautomatiseerde zelfbedieningsmachines geïnstalleerd worden. Vanaf ongeveer 30 september 2004 zullen ook personen die reizen onder het Visa Waiver Programma, hun vertrek biometrisch moeten registreren wanneer zij de V.S. verlaten via een luchthaven of zeehaven waar dergelijke zelfbedieningsmachines aanwezig zijn.

Het US-VISIT Programma beschermt de privésfeer van onze buitenlandse bezoekers, omdat het erop toeziet dat alle verzamelde gegevens op een betrouwbare manier bewaard worden, dat deze informatie enkel beschikbaar is voor officiële instanties, en enkel gebruikt wordt indien noodzakelijk.


BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR ALLE REIZIGERS NAAR DE VERENIGDE STATEN ONDER HET 'VISA WAIVER PROGRAM'

Important information !!Sinds 26 oktober 2004 moeten burgers van elk land dat deelneemt aan het ‘Visa Waiver Pilot Program’ (VWP) (Andorra, Australië, België, Brunei, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ijsland, Ierland, Italië, Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Singapore, Slovenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland) in het bezit zijn van met een individueel en machinaal leesbaar paspoort, indien zij onder het VWP naar de V.S. wensen te reizen. Bijgevolg moeten de burgers van deze landen die sinds 26 oktober 2004 als toerist of voor zaken naar de V.S. wensen te reizen met een niet machinaal leesbaar paspoort, vooraf een niet-immigratievisum aanvragen in de Amerikaanse Ambassade te Brussel. Voor meer informatie over het Visa Waiver Pilot Program’ (VWP)


TWOV PROGRAMMA

Sinds 2 augustus 2003 is het Transit Without Visa (TWOV) Programma opgeheven. (Onder het TWOV programma konden burgers van bepaalde landen onder bepaalde voorwaarden zonder visum transiteren in de V.S.)

Reizigers die van plan waren via dit TWOV programma in de V.S. te transiteren, moeten nu een visum aanvragen in de Amerikaanse Ambassade in Brussel voor hun vertrek naar de V.S.

De opschorting van het TWOV programma heeft echter geen invloed op het Piloot Programma voor Visumontheffing (Visa Waiver Program, VWP). Reizigers die onder het visumontheffingsprogramma vallen, kunnen nog steeds naar de V.S. reizen zonder visum. Voor meer informatie over het VWP, klik hier.


Het Visumontheffingsprogramma (VWP) geeft talrijke staatsburgers van geselecteerde landen de mogelijkheid toelating tot de Verenigde Staten aan te vragen als bezoekers (voor vakantie en/of zakenreis, in doorreis) zonder een niet-immigratie toeristen-/zakenvisum aan te vragen bij een Amerikaanse Ambassade of Consulaat.

Op dit ogenblik zijn staatburgers van de volgende landen geselecteerd voor dit programma:
Andorra Italië San Marino
Australië Japan Singapore
België Liechtenstein Slovenië
Brunei Luxemburg Spanje
Denemarken Monaco het Verenigd Koninkrijk
Duitsland Nederland Zweden
Finland Nieuw-Zeeland Zwitserland
Frankrijk Noorwegen
Ierland Oostenrijk
IJsland Portugal

Gelieve op te merken dat staatsburgers van Griekenland en Turkije een visum dienen aan te vragen.

Indien een reiziger een aanvraag wil indienen om de Verenigde Staten binnen te komen onder het visumontheffingsprogramma, moet hij of zij aan volgende voorwaarden voldoen:

1. Beschikken over een geldig, machinaal leesbaar paspoort dat door het deelnemende land is uitgegeven, en een staatsburger (niet enkel resident) zijn van dat land. Het paspoort moet tenminste geldig zijn tot het einde van het verblijf in de V.S. Sinds 26 oktober 2004 hebben burgers (ook kinderen, zelfs babies) van elk land dat deelneemt aan het Visa Waiver Programma een individueel, machineleesbaar paspoort nodig indien zij wensen gebruik te maken van het Visa Waiver Programma voor hun reis naar de V.S.
2. Het verblijf mag maximum 90 dagen lang zijn
3. Het doel van de reis is vakantie, zakenreis of doorreis.
4. Bij binnenkomst via lucht- of zeehaven, over een heen- en terugvervoersticket of een ticket met connectievlucht beschikken, uitgegeven door een maatschappij die een overeenkomst gesloten heeft met de Amerikaanse U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) om deel te nemen aan dit programma en in de Verenigde Staten met een dergelijke maatschappij aankomen. Op dit ogenblik nemen de meeste vervoersmaatschappijen deel aan dit programma. Een reiziger met een connectievlucht naar Canada, Mexico of de Caraibische eilanden, moet in deze bestemming wonen.

Indien men de Verenigde Staten binnenkomt via een Canadese of Mexicaanse landsgrens, is geen vliegtuigticket vereist. Wel nodig zijn een bewijs van financiële solvabiliteit en een geldig paspoort. Bovendien moet u kunnen aantonen dat u gedomicilieerd bent buiten de Verenigde Staten en dat u van plan bent naar huis terug te keren.
5. Beschikken over bewijs van financiële solvabiliteit (kredietkaarten, reischeques, enz. )
6. Formulier I-94W (vertrekgegevens) invullen. Dit formulier wordt door de vervoersbedrijven bezorgd, eens u aan boord bent.


Bezoekers die een aanvraag indienen om onder het visumontheffingsprogramma de Verenigde Staten binnen te komen, hebben de toelating om gedurende een periode van negentig (90) dagen in de V.S. te verblijven. Deze periode kan niet worden verlengd. Bezoekers kunnen hun statuut niet veranderen tijdens hun verblijf in de V.S.


Reizigers die aanvankelijk met het visumontheffingsprogramma zijn binnengekomen, mogen uitstapjes maken naar de buurlanden van de Verenigde Staten (met inbegrip van de Caraïbische Eilanden) en de Verenigde Staten weer binnenkomen ongeacht het transportmiddel, voor zover de totale duur van het verblijf in de regio niet meer dan 90 dagen bedraagt.

Zakenreizigers of toeristen mogen niet werken of studeren in de Verenigde Staten.


Een visum is wel vereist voor reizigers

* die geen staatsburgers zijn van de hierboven vermelde landen
* die van plan zijn langer dan 90 dagen te blijven
* die met een privé-vliegtuig of -boot aankomen
* die willen werken of studeren in de Verenigde Staten, of
* die in andere omstandigheden niet in aanmerking zouden komen voor een visum op grond van de Amerikaanse wet.

In het algemeen hebben deze wetsbepalingen betrekking op mensen aan wie reeds in het verleden een visum geweigerd werd, over een crimineel verleden beschikken, in het verleden de
immigratieregels reeds overtreden hebben of besmettelijke ziektes hebben die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid.
 
Bovenaan