SN Brussels Airlines en Virgin Express officieel samen

Fred.

Administrator
Forumleiding
Travel Advisor
BRUSSEL - De twee Belgische luchtvaartmaatschappijen SN Brussels Airlines en Virgin Express zijn officieel samengebracht onder eenzelfde aandeelhouder, SN Airholding.
De twee worden dus zusjes van dezelfde moeder.
SN Airholding is de holdingmaatschappij die op dit ogenblik SNBA in handen heeft.

De voorwaarden voor het samenbrengen van beide maatschappijen werden begin oktober op papier gezet.
Aan al die voorwaarden is intussen voldaan.
De mededingingsautoriteiten gaven hun goedkeuring en Virgin Express werd door zijn Britse moederholding geherkapitaliseerd zodat het bedrijf schuldenvrij is en over een positief eigen vermogen beschikt.

Rob Kuijpers, Michel Meyfroidt, Neil Burrows en Peter Davies worden verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de twee luchtvaartmaatschappijen.
Ook beider raden van bestuur worden aangepast, met de intrede van de vier bovengenoemde personen, inclusief Etienne Davignon, hoofd van SN Airholding.
De raad van bestuur van SN Airholding krijgt twee nieuwe leden die de Virgin-groep vertegenwoordigen: Stephen Murphy en Mark Poole.

Consument merkt niet veel

De consument zal op korte termijn nog niet veel merken van het samengaan van SNBA en Virgin Express.
De twee luchtvaartmaatschappijen blijven elk afzonderlijk bestaan en zullen zich elk afzonderlijk op hun specifieke doelgroep blijven richten.
Virgin Express blijft de lagekostenmaatschappij die zeer scherpe prijzen aanbiedt, terwijl SNBA zich iets hoger in de markt zal profileren met meer service, maar ook hogere prijzen.

Ook de naam Virgin Express blijft voorlopig behouden.
Pas bij het vastleggen van het nieuwe imago zal ook aan een naamsverandering worden gedacht.

Het netwerk op Afrika blijft onveranderd, in Europa komen er vanaf de zomermaanden acht nieuwe bestemmingen bij.
Of er op termijn ook 'gezamenlijke' bestemmingen zullen sneuvelen, is nog niet zeker.
Etienne Davignon: ,,De uiteindelijke bedoeling blijft om meer vluchten aan te bieden vanaf Brussel".

Op 15 maart vorig jaar zetten de aandeelhouders van de twee luchtvaartmaatschappijen al hun handtekening onder een niet-bindende intentieverklaring over de operatie.
Maar de gesprekken over een eventueel samengaan begonnen al veel vroeger.
Einde 2001, vlak na het faillissement van Sabena, ontstond al het idee om Virgin Express te combineren met de opvolger van Sabena.

Er zijn drie redenen voor het samenbrengen van de twee Belgische luchtvaartmaatschappijen.
Ten eerste is de markt te klein voor twee Belgische luchtvaartmaatschappijen die elkaar aandeel proberen af te snoepen.
Daarbij komt dat de twee samen sterker staan om betere voorwaarden te bedingen van hun leveranciers.
Dat zou de combinatie op jaarbasis 7 miljoen euro opleveren.
Tot slot zal bespaard kunnen worden op bepaalde centrale diensten,

Als gevolg van de nieuwe aandeelhoudersstructuur wordt Virgin Express van de beurs gehaald.
Dat gebeurt rond 8 juni.
De luchtvaartmaatschappij biedt haar aandeelhouders een uittredingsprijs van 1 euro per aandeel aan.

bron : De Standaard
 
Terug
Bovenaan