Vlucht vertraagd + verloren bagage = je rechten

Status
Niet open voor verdere reacties.

Gecko

Well-Known Member
Ja, je hebt het meegemaakt ofwel erover gehoord : passagiers gestrand ergens ter wereld.Passagiers zomaar in het ongewisse laten, mag eigenlijk niet.

De passagiers moeten op de hoogte gehouden worden, maar het staat nergens vast binnen welke periode moet het gebeuren. Dus, wachten maar ...

Touroperators hebben ook bijstandsplicht: ze moeten de passagiers helpen om eten, drinken en eventueel logies te vinden. "Wanneer logement moet worden aangeboden, is niet bij wet vastgelegd. Afhankelijk van de situatie, vermoedens over een mogelijk nieuw vertrekuur en andere details gebeurt dit bij vertragingen vanaf 8 à 12 uur. Daarbij wordt rekening gehouden met de tijd die transfers, een tweede check-in, de security... kosten. Vaak ben je daar al 3,5 uur zoet mee, zonder dat je nog maar een voet in een hotelkamer hebt gezet. Buiten de Schengen-zone, waar er vrij verkeer van mensen en goederen is, is een bijkomende voorwaarde dat de politie toestemming geeft om reizigers in omgekeerde richting voorbij de douane te laten gaan. Los van het logement worden bij 8 uur vertraging eerst drankvouchers uitgedeeld, en later maaltijdvouchers."

Lijnvluchten

Bij lijnvluchten is de vliegmaatschappij je enige contactpunt. In dat kader vaardigde de Europese Commissie in 2004 een verordening uit die geldt als je de EU verlaat met gelijk welke maatschappij, of in de EU aankomt met eentje die geregistreerd is in de EU (of IJsland, Noorwegen of Zwitserland).

De informatie- en bijstandsplicht voor de maatschappijen is geldig bij vertragingen vanaf drie uur bij vluchten tussen de 1.500 en 3.000 km binnen de EU of vanaf vier uur bij langere vluchten buiten de EU. Er moet dan gezorgd worden voor telefoon, snacks, maaltijden en (vervoer naar) de plaats van accommodatie. Duurt de vertraging meer dan vijf uur en wil je niet verder reizen, dan heb je recht op terugbetaling van je ticket én een terugvlucht naar je oorspronkelijke vertrekpunt. Dit alles is in principe niet geldig bij overmacht, zoals bijvoorbeeld de aswolkcrisis in 2010.

Vergoeding tot 600 euro

Vertragingen van drie uur of meer tellen nu ook als annulering, met dezelfde rechten. Wordt je vlucht geannuleerd en kan je niet mee op een andere vlucht wegens plaatsgebrek dan heb je bijvoorbeeld recht op een vergoeding tussen 125 en 600 euro. Die is niet van toepassing wanneer men kan aantonen dat de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de aswolk. Verder kan de luchtvaartmaatschappij ook aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van vertragingen, wanneer je bijvoorbeeld niet op je werk geraakt.

Complex

Volgens Veerle De Boeck van de ABTO (Association of Belgian Touroperators) staat de Europese regelgeving nog niet op punt. Soms strookt ze ook niet met bepaalde internationale verdragen.

Een handige tool is de gratis 'app' van de Europese Commisie die de mogelijkheden uitlegt bij een concrete probleemsituatie. Bij grootschalige noodsituaties kan ze ook reisinfo en -advies geven.


Alles over je rechten als passagier, niet enkel bij vliegreizen: [DLMURL="http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/nl"]Europe Passenger Rights[/DLMURL], Test Aankoop, ECC België en ABTOWie het vliegtuig neemt en een vertraging van minstens drie uur oploopt, heeft recht op een forfaitaire compensatie van 250 tot 600 euro. Dat zegt het Europees Hof van Justitie, dat daarmee een eerder arrest bevestigt. Enkel 'buitengewone omstandigheden' doen het recht op die vergoeding vervallen.[/B]

Twee rechtbanken uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wilden graag van het EU-Hof weten wat de draagwijdte van zijn 'Sturgeon'-arrest is. In 2009 zei het Hof in dat arrest dat passagiers van een vertraagde vlucht kunnen worden gelijkgesteld met passagiers van een geannuleerde vlucht wat het recht op compensatie betreft.

Eenzelfde ongemak

Nu verduidelijkt het Hof dat passagiers van een vertraagde vlucht en van een in extremis geannuleerde vlucht in zijn visie eenzelfde ongemak ervaren, namelijk tijdverlies. Omdat passagiers van een geannuleerde vlucht recht op compensatie hebben wanneer ze drie uur of meer verliezen, vindt het Hof dat ook gedupeerden van een vertraagde vlucht van minstens drie uur een vergoeding moeten krijgen. Volgens de geldende Europese regels gaat het om een compensatie tussen 250 en 600 euro.

Natuurfenomenen

Enkel wanneer de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden, valt het recht op de vergoeding weg. Het gaat dan om bijvoorbeeld natuurfenomenen waarop de luchtvaartmaatschappij geen invloed kan uitoefenen.

Passagiers hebben bij een vertraging van hun vlucht van 3 uur of meer recht op een schadevergoeding. Dat heeft een adviseur van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg vandaag benadrukt.

De rechters in Luxemburg hadden al eind 2009 bepaald dat passagiers niet alleen bij uitval, maar ook bij vertraging van hun vlucht gecompenseerd moeten worden. De afgelopen jaren vroegen zowel passagiers, reisbureaus als luchtvaartmaatschappijen om uiteenlopende redenen een bevestiging van die uitspraak.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interessante sites :

* www.vlucht-vertraagd.be ;

* [DLMURL]http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/nl[/DLMURL] ;

* Rechten van vliegtuigpassagiers — De Wijde Wereld ;

* Passagiersrechten - Mobiliteit - Portaal Belgische Overheid ;
* Wat als uw vlucht wordt geannuleerd of vertraging heeft? ;
* Bagage vertraagd, verloren, gestolen?
*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bagage vertraagd, verloren, gestolen?

Bagage verloren?: Recht op vergoeding per koffer én persoon

Luchtvaartmaatschappijen moeten tot 1.100 euro schadevergoeding betalen voor verloren bagage, niet alleen per koffer maar ook per persoon. Dat heeft het Europees Hof in Luxemburg bepaald.

Als bijvoorbeeld twee reizigers een koffer delen, dan hebben ze bij verlies beiden recht op schadevergoeding. Wel moeten ze aantonen dat ze hun eigen spullen in die ene koffer hadden. Dat kan bijvoorbeeld bij het inchecken.
-------------------------------------------------------------------------------
N.B. - Dit artikel is nog niet klaar...een beetje geduld, a.j.b. ....dank je ! - Gecko :)
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Gecko

Well-Known Member
Vertraging? Wat doen ?

En nu, wat nieuws dat je niet gaat verbazen :

Luchtvaartmaatschappijen lachen de Europese regels gewoon uit

Volgens de Europese wetgeving moeten de passagiers beschermd worden. Ok, maar als erop afkomt, gaan de luchtvaartmaatschappijen de wetten en regels met een andere oog bekijken.
Wanneer een passagier een klacht indient is de kans groot dat hij of zij niet eens een reactie ontvangt of het kost hem een berg geld om zijn advocaat te betalen. Vergeet niet dat de luchtvaartmaatschappijen veel meer geld en een team juristen en advocaten hebben, wat je zeker niet kunt permitteren.

Volgens de Europese wetgeving bij annulering of vertraging van hun vlucht, hebben de passagiers recht op een vergoeding tot 600 euro. In oktober 2012 werd dit bevestigd door het Europese Hof - het hoogste rechtsorgaan van Europa. Luchtvaartmaatschappijen proberen telkens deze wetgeving uit te komen.

Technische aspecten

Kapotte ruitenwissers of een defect toilet dat niet goed werkt: 'technische aspect' is het meest gebruikte argument om een vergoeding niet uit te betalen.

Het Europese Hof geeft in haar uitspraken aan dat technische aspecten behoren tot de operationele verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij, tenzij het technische mankement voortvloeit van overmacht.

Steeds grotere uitkeringen

Sinds de uitspraak van het Hof is er wel een stijging in het aantal schadeclaims dat direct worden uitbetaald, maar dit wilt niet zeggen dat de passagiers beter beschermd zijn.

Nieuwsbrief - 04 maart 2013 van " Weekend Knack.be" - onder het titel " Recht op compensatie bij vertraagde vlucht uitgebreid " staat dat het volgende (citaat) : " Dat de vertraging bij vertrek onder de voorziene drempel van drie uur blijft doet er dan niet toe. Dat stelt het Europees Hof van Justitie in een arrest.

De uitspraak komt er na een zaak waarbij een Duitse vrouw bij haar reis van Bremen (Duitsland) naar Asuncion (Paraguay), met tussenstops in Frankrijk en Brazilië, in totaal meer dan 11 uur vertraging had opgelopen. Dat kwam vooral omdat de vlucht van Bremen naar Parijs met 2,5 uur vertraging was vertrokken, waardoor de passagier de aansluiting in Parijs richting São Paulo miste.

Air France, dat zowel de vlucht Bremen-Parijs als Parijs-São Paulo uitvoerde, werd veroordeeld tot het betalen van een vergoeding, onder meer een bedrag van 600 euro dat voorzien is in de Europese verordening rond het compenseren van vliegtuigpassagiers bij vertragingen.

Meer dan drie uur vertraging

Die verordening bepaalt onder meer dat passagiers recht hebben op een vergoeding als hun vlucht meer dan drie uur vertraging heeft.

Maar geldt dat recht op compensatie ook als de vertraging bij vertrek minder dan drie uur bedraagt, maar nadien oploopt? Zo luidde de vraag die aan het Europees Hof werd gesteld.

Het Hof oordeelt dat ook passagiers van een vlucht met rechtstreekse aansluiting een compensatie moeten krijgen wanneer ze met meer dan drie uur aankomen op hun eindbestemming, ook als de vertraging bij vertrek minder dan drie uur bedraagt. (Belga/MS)".


==========================================================================================

Ook recht op compensatie bij vertraagde vlucht na overstap


Bewerkt door: redactie
Bron : Belga

" dm UPDATE - Vliegtuigpassagiers hebben ook recht op compensaties als zij na een overstap met meer dan drie uur vertraging aankomen op hun bestemming. Dat de vertraging bij vertrek onder de voorziene drempel van drie uur blijft doet er dan niet toe. Dat stelt het Europees Hof van Justitie in een arrest.

De uitspraak komt er na een zaak waarbij een Duitse vrouw bij haar reis van Bremen (Duitsland) naar Asuncion (Paraguay), met tussenstops in Frankrijk en Brazilië, in totaal meer dan 11 uur vertraging had opgelopen. Dat kwam vooral omdat de vlucht van Bremen naar Parijs met 2,5 uur vertraging was vertrokken, waardoor de passagier de aansluiting in Parijs richting São Paulo miste.

Air France, dat zowel de vlucht Bremen-Parijs als Parijs-São Paulo uitvoerde, werd veroordeeld tot het betalen van een vergoeding, onder meer een bedrag van 600 euro dat voorzien is in de Europese verordening rond het compenseren van vliegtuigpassagiers bij vertragingen. Die verordening bepaalt onder meer dat passagiers recht hebben op een vergoeding als hun vlucht meer dan drie uur vertraging heeft.

Maar geldt dat recht op compensatie ook als de vertraging bij vertrek minder dan drie uur bedraagt, maar nadien oploopt? Zo luidde de vraag die aan het Europees Hof werd gesteld. Het Hof oordeelt dat ook passagiers van een vlucht met rechtstreekse aansluiting een compensatie moeten krijgen wanneer ze met meer dan drie uur aankomen op hun eindbestemming, ook als de vertraging bij vertrek minder dan drie uur bedraagt.


Consequenties

Op Europees niveau was er tot voor kort compensatie vereist vanaf 5 uur vertraging, zegt Eddy Van de Voorde van het departement Transport en Economie van de UA. "Dat dat nu wordt vastgelegd op drie uur kan belangrijke consequenties hebben."

De transporteconoom vermoedt dat luchtvaartmaatschappijen bij het opstellen van vluchtschema's voortaan bredere veiligheidsmarges gaan inbouwen. "Doorgaans wordt er nu een overstaptijd van ongeveer 70 minuten ingebouwd. Voor intercontinentale vluchten via grote luchthavens, zoals Charles De Gaulle in Parijs, is dat nu al erg nipt. De maatschappijen gaan dus nog bredere marges voor een overstap inlassen. Op die manier is er immers meer tijd voor de overstap en minder kans op het missen van een vlucht."

Maar dat heeft dan weer andere consequenties. "Dat zal een effect hebben op de rotatietijd van de vloot en van de piloten en het cabinepersoneel. Die zullen veel langer moeten werken. En dat alles zal dan weer een effect hebben op de prijs van de tickets", aldus de transporteconoom. Van de Voorde ziet nog een belangrijk gevolg. "Een aantal luchtvaartmaatschappijen gaat zichzelf verzekeren tegen die mogelijke compensaties. Ook dat zal doorgerekend worden in de tickets."

De transporteconoom besluit dat deze nieuwe compensatieregeling wel eens belangrijke gevolgen zou kunnen hebben voor de businessmodellen van luchtvaartmaatschappijen.


Duidelijkheid was nodig

"Dat is een goede zaak voor de consument en een pak duidelijker", zegt Appelmans "Het is logisch dat de vertraging die de passagier oploopt, berekend wordt bij aankomst en niet bij vertrek."

Appelmans vermoedt niet dat de luchtvaartmaatschappijen door deze nieuwe compensatieregeling de ticketprijs gaan verhogen. "Ik verwijs naar het jaar 2010, toen er wereldwijd veel vluchten werden afgelast na de aswolk van de op IJsland uitgebroken vulkaan Eyjafjallajokull. Uit de jaarrapporten van verschillende Europese maatschappijen bleek toen dat ze juist een heel goed jaar achter de rug hadden", aldus Appelmans. "

Bron : De Morgen Nieuwsbrief
 
Laatst bewerkt:
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan