belgische kust

De Belgische Kust of Kuststreek is de landstreek waarmee België (en meer bepaald het Vlaamse gedeelte van België) grenst aan de Noordzee. De lengte bedraagt ongeveer 67 kilometer en omvat een tot 500 meter breed zandstrand met de tot 2,5 kilometer brede duinengordel erachter.
In het noorden vormt Het Zwin de grens met Nederland. Ten noorden daarvan gaat de kust over in de kust van Zeeuws-Vlaanderen. In het zuiden gaat de kustlijn over in de Franse Opaalkust, die in Frans-Vlaanderen, in het Franse Duinkerke, en oostelijk ervan, ook wel de Franse "Côte Flamande" (Vlaamse kust) wordt genoemd. Achter de kuststrook, meer landinwaarts, liggen De Polders. Deze polders en de kust vormen samen Maritiem Vlaanderen.
De Belgische kust heeft een negatieve connotatie vanwege haar sterk verstedelijkte kuststrook. In de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw werd zowat de hele kust volgebouwd met appartementsgebouwen die thans een lange muur vormen. Hierdoor ging heel wat natuur (waaronder duingebieden) verloren. Langsheen de kust komen zandstranden voor. De Belgische kust vormt één der belangrijkste toeristische regio's van het land, en telt verscheidene badplaatsen.
In 2010 verrees het eerste windmolenpark op zee. Tegen 2020 zouden alle windmolenparken in het Belgisch gedeelte van de Noordzee af moeten zijn. Deze parken liggen 20 tot 50 km voor de kust, en kunnen bezocht worden als toeristische attractie. Zie ook de lijst van windmolenparken in de Noordzee.

View More On Wikipedia.org
  1. dDirKk

    Afwandelen Belgische kustlijn

    Beste Reisforumgangers, Reeds meerdere jaren heb ik het idee opgevat om de Belgische kustlijn af te wandelen. Dit jaar ga ik dit idee eindelijk ten uitvoer brengen en daarom deze oproep. Voel jij je geroepen om samen met mij van Duinkerke (FR) tot Catzand (NL) te wandelen en dit met...
Terug
Bovenaan