cork

Het Bisdom Cork en Ross is een Iers rooms-katholiek bisdom. Het bisdom ontstond in 1958 uit de samenvoeging van de bisdommen Cork en Ross. Het bisdom Ross bestond al in 570, het bisdom Cork in de 7e eeuw. Cork en Ross ressorteert onder het aartsbisdom Cashel en Emly. Het omvat de stad Cork en delen van het graafschap Cork.

View More On Wikipedia.org
  1. A

    Trip 5 dagen Ierland/Dublin (Cork/Galway) 12 tot 16 oktober 2015

    Heeft iemand zin om van 12 tot 16 oktober mee te gaan naar Dublin? Ik was van plan dit alleen te doen, maar alleen is ook maar alleen, en ik wil ook nieuwe mensen leren kennen. De bedoeling is een 5daagse te starten in Dublin en mss een dagje of twee naar Cork/Galway te gaan. Indien jullie nog...
Bovenaan