malariamug

Malariamuggen zijn muggen die de infectie- en vectorziekte malaria kunnen overbrengen. Het betreft meerdere soorten, behorend tot het geslacht Anopheles, dat wel eens in de subgenera (ondergeslachten) Anopheles sensu strictu, Cellia, Kerteszia en Nyssorhynchus wordt opgedeeld.
Alleen de vrouwtjes steken; de mannetjes zijn kenbaar aan grote, pluizige antennes. Malariamuggen zitten in rust met het achterlijf duidelijk hoger van de onderlaag dan met de thorax, ze hellen als het ware naar voren. Bij veel niet-malariamuggen wordt het lijf evenwijdig aan de onderlaag gehouden.
Malariamuggen worden aangetrokken door voetengeur. De op zweetvoeten levende huidbacterie Brevibacterium epidermis produceert stoffen waardoor de malariamuggen worden aangetrokken. Limburgse kaas, waar de aan Brevibacterium epidermis verwante bacterie Brevibacterium linens voorkomt, heeft eenzelfde effect op de malariamug.
Anopheles-soorten komen ook in de lage landen voor maar de malariaparasiet zelf is hier al decennia uitgeroeid. Het is niet ondenkbaar dat als de winters zachter worden door de opwarming van de Aarde de omstandigheden voor herintroductie van malaria als inheemse ziekte in Nederland en België gunstiger worden. Omdat malariamuggen zich hier alleen in bepaalde rurale biotoopen kunnen handhaven, waar de bevolkingsdichtheid over het algemeen erg laag is, kan de malariaparasiet zich in onze omgeving niet verspreiden.

View More On Wikipedia.org
  1. Bartman86

    Malariapillen

    Hallo, Zijn er reizigers die al door Thailand gereisd zijn ,en die ervaring hebben met het nemen van Malariapillen Moet men die innemen of niet?? waar zou men die zeker nemen? Hoor veel dat men die toch niet neemt,miniem kans op malaria Danku :) Bart
Terug
Bovenaan