ziekte

Ziekte is een schadelijke lichamelijke of psychische afwijking van een organisme. Meer specifiek is het een verstoring van de homeostase, het zelfregulerend proces waarbij biologische systemen hun stabiliteit bewaren door zich aan te passen aan de omstandigheden. Dit gaat vaak gepaard met symptomen die wijzen op de abnormale toestand. Gezien de vele verschillende ziekten is een eenduidige definitie echter niet goed mogelijk en is een scherpe afbakening tussen ziekte en gezondheid niet altijd duidelijk. Daarbij speelt ook een rol dat het begrip ten dele cultureel is bepaald, wat bijvoorbeeld blijkt uit de medicalisering van de samenleving.
Voorbeelden van veelvoorkomende ziekten zijn griep en virusinfecties van de luchtwegen. Veelvoorkomende dodelijke ziekten zijn kanker en hart- en vaatziekten.
Ziekte kan gevolgd worden door genezing, eventueel na behandeling, maar kan ook resulteren in een handicap of de dood. Preventie is juist gericht op het voorkomen van ziekten.
Pathologie is de studie waarbinnen de verschillende stadia van ziekten worden onderzocht. Zo is etiologie de leer der oorzaken en beschrijft pathogenese de ontwikkeling van ziekten.
Ziekte beperkt zich niet tot de individu en diens directe omgeving, maar heeft een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de mensheid, volgens historicus McNeill zelfs een centrale rol.

View More On Wikipedia.org
  1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
    Ontzet Notitie
  1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
    Ontzet Notitie