boerderij

Een boerderij of hoeve of hofstede is de woning annex bedrijfsruimte van een agrarisch bedrijf. Vaak wordt met een boerderij ook het complete bedrijf van een boer bedoeld, inclusief woonhuis, erf, weiland, bouwland, stallen en schuren.

View More On Wikipedia.org
  1. E

    Ecologische woon-werkgemeenschappen in West-Amerika gezocht

    Ik wil met mijn gezin een nieuwe manier van leven uitproberen. Leven in harmonie met de natuur en alle levende wezens. Duurzaamheid, respect, spiritualiteit, bewustzijn en ontmoeting. We willen graag een (school)jaar gaan leven in een woon-werkgemeenschap met diezelfde waarden en interesses, en...
  2. G

    vrijwilligers gezocht

    Wij zoeken vrijwilligers die met alle voorkomende werkzaamheden willen helpen. Het betreft een boerderij met paarden, ezels, geiten, varkens, honden en katten. De dieren, vooral de paarden staan centraal in deze. We leven met natuur en paard en heel bewust. Spiritueel aangelegd en veelal op...
Terug
Bovenaan